Stadsgebed Enschede

Bid mee voor je stad

Interkerkelijk

respect voor allen

Featured Image

Geen kosten

vrijblijvend

Maandelijks

meestal laatste maandag

AANVANG

welkom vanaf 19:20

Welkom

Één van de manieren waarop Gods liefde zichtbaar wordt is de eenheid onder Zijn kinderen (Joh 17). Wanneer we elkaar liefhebben zullen mensen zien dat we Gods volgelingen zijn. In de gebedsbijeenkomsten zijn zowel de eenheid onder christenen in Enschede, als ook het verspreiden van het evangelie en de noden in de stad - op allerlei terreinen - terugkerende gebedspunten.

Wie - wat - waar

Op de laatste maandag van elke maand komen we samen in de kapel van Woongroep Roombeek (zie: menu Locatie), om daar in gebed de stad Enschede en haar omgeving voor Gods troon te brengen. Dit houdt in dat we danken voor de zegeningen die we in de stad mogen ervaren, en dat we bidden voor algemene of juist specifieke problemen die we tegenkomen in Enschede.

Aanvang

Vanaf 19:20 ben je welkom. We beginnen de avond rond 19:30u in de kapel.

Gebed

Vanaf 19:30u zingen we in de kapel meestal eerst een paar liederen. Daarna is er ruimte om gebedspunten in te brengen en wordt er vervolgens in groepjes (of in 1 groep) gebeden.

Welkom!

Iedereen is welkom, ongeacht je kerkelijke achtergrond. Voorop staat wel dat we geloven in de drieënige God en het verlossingswerk van Jezus.

Stilte

Doe je voor het eerst mee aan een groepsgebed, dan kan het best spannend zijn om hardop te bidden. Geen punt. Je mag er ook in stilte bij zijn.

Services

Gebedspunten

Als je vragen of gebedspunten hebt, laat het ons gerust weten.

Geef ze hier door