Power blog

Ongeveer een maand geleden is er een interkerkelijke verootmoedigingsconferentie geweest in Zuid Afrika, waarin christenen God gingen zoeken voor hun land, Zuid Afrika. Er zijn toen ruim 1 miljoen christenen geweest!

Deze groep komt naar Enschede en omgeving op donderdag 18 mei 2017.

We vinden het een voorrecht om deze Zuid-Afrikaanse groep, die voor Enschede wil bidden, te ontvangen en nodig jullie graag uit om mee te bidden. Nederland, Enschede en Oldenzaal kunnen zeker gebed gebruiken! ‘Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel, omdat God daar kracht aan verleent’ Jac. 5:4

Je bent welkom om hele ochtend of deel daarvan mee te bidden. En natuurlijk zegt het voort!

Het zou goed zijn om met een mooie groep samen Gods aangezicht voor onze stad en regio te zoeken, Psalm 33.

’s Morgen komen ze naar Enschede en ’s middags zullen ze in Oldenzaal bidden.

Het ochtend gedeelte coördineert Jetty Siemerink en voor middag gedeelte doet Eric Abbink dit.

Het programma zit er als volgt uit:

10.00 – 11.00 Keppelerdijk 87 Enschede (in gebouw achter woonhuis)

Welkom + Koffie Zuid-Afrikaanse gebedsteam

Gebed

11.30 -12.30   Kuipersdijk 376 Enschede

Gebed

13.45    Heidestraat 9 Enschede

Vertrek naar Oldenzaal waar we op de top van de Tankenberg in de ‘Kapel’ en elders zullen bidden. Graag als kan met auto komen.

14.30 -15.15 Tankenberg, Oldenzaal

Gebed

Ongeveer 16.00 – 17.00   Haaksbergen

Tijd voor fellowship en kort gebed

De echtgenote van Eric,  Gerrie verzorgt hier een broodmaaltijd met soep. Adres:

Familie Abbink / “De Sprinkhaan” (er staat een eiken naambord staat aan het begin van de korte zandweg naar ons huis)

Oude Enschedeseweg 70

7481PL  Haaksbergen

Tel. 053-4288454

Mob. 06.43888840

’s Avonds gaat de Zuid-Afrikaanse gebedsgroep naar Drachten / Hoogeveen

Heb je vragen app, bel of mail Jetty:

Shalom,

Erik Abbink  06 43888840

Jetty Siemerink 06 40564323