Groepsgebed

Bidden in een groep kan spannend zijn. Maar er wordt je niets opgedrongen. Iedereen mag zichzelf zijn.